Din investeringsejendom kan have skjulte værdier for millioner af kroner. Identificér dem med en 360 graders uvildig rådgivning og kend den sande værdi af din ejendom – den kan være guld værd!

Thorkild Kristensen Erhverv Aarhus er kendt som markedspladsen for investeringsejendomme. Vi har kontakt til over 3.000 købere og sælgere, og derigennem har vi et indgående kendskab til markedsprisen i dit lokalområde og kender efterspørgslen. Men udover markedsprisen bør du også kende din ejendoms skjulte værdier.

Som specialist inden for investeringsejendomme har vi gennem 30 år praktiseret 360 graders rådgivning, og derfor har vi stor erfaring på området. Med en 360 graders rådgivning fokuserer vi vores spidskompetencer på en grundig analyse af din investeringsejendoms skjulte værdier. Du opnår derigennem en uvildig vurdering af ejendommens nutidsmarkedsværdi, identifikation af ejendommens skjulte værdier og anbefalinger til optimering af ejendommens fremtidige markedspris, på et højt fagligt niveau.

IDENTIFICÉR DIN EJENDOMS SKJULTE VÆRDIER

Vi baserer vurderingen af din investeringsejendom på en analyse af flere faktorer, der alle i samspil eller hver for sig, er med til at optimere markedsprisen af din ejendom.

Vi afdækker relevante faktorer som:

  • Stand
  • Beliggenhed
  • Lejeforhold
  • Udviklingsmuligheder i forhold til byggeretter, lokal- og kommuneplaner
  • Uudnyttede potentialer som bedre udnyttelser af baghus og tagetager
  • Mulighed for opdeling i ejerlejligheder
  • Andre relevante faktorer

Vi kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan din ejendoms værdi kan optimeres her og nu og på langt sigt. Vores specialviden er din sikkerhed for, at din investeringsejendom er korrekt værdiansat.

HAR DU STYR PÅ SKATTEREGLERNE?

Vi kan rådgive dig om alt fra forældrekøb til mere komplekse løsninger som vedrører andelsboligforeninger, selskabskonstruktioner eller generationsskifte.

Især selskabskonstruktioner er til fordel for både køber og sælger set i forhold til en traditionel kontanthandel. Vi kan her rådgive om fordele som udskudt skat, besparelser på tinglysningsomkostninger og i mange tilfælde give et større provenuer ved denne salgsform.

Endvidere kan vi være behjælpelige med at belyse reglerne for beskatning ved generationsskifte såsom overdragelse med skattemæssig succession, pengetanksreglen og passiv kapitalanbringelse. Vi har kendskab til beskatningsreglerne og kan derfor i samspil med din revisor finde frem til den optimale salgsmodel.

En professionel vurdering giver indsigt

Uanset om du står overfor et køb eller salg af investeringsejendomme, lejesager, finansiering, tvangsaktion, værdiansættelse af ejendomsporteføljer eller generationsskifte, så giver vores 360 graders vurderingsrapport revisorer, advokater, banker, selskaber eller kapitalfonde et professionelt indblik i de faktorer, der ligger til grund for din ejendoms værdiansættelse.

GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR HAR VI SOLGT EJENDOMME FOR FLERE MILLLIARDER. 

Skal vi ikke også sælge din?